Zwycięski przejazd (25,60) w próbie ujeżdżenia konkursu CCI3* -  LENNOX 364 - Michael JUNG na zawodach Strzegom October Festival 2018.