Propozycje

ZR-A - Józefin

Ranga: ZR-A
Dyscyplina: ujeżdżenie
Miejsce: Józefin
Trwa od 27 grudnia 2008 do 28 grudnia 2008

ZR-B - Kuźnia Nowowiejska

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Kuźnia Nowowiejska
Trwa od 27 grudnia 2008 do 28 grudnia 2008

prop_kuznia_zr-b_27-28.12.2008.pdf (101,1 KB)

ZR-A - Józefin

Ranga: ZR-A
Dyscyplina: ujeżdżenie
Miejsce: Józefin
Trwa od 27 grudnia 2008 do 28 grudnia 2008

prop_jozefin_zr-a_27-28.12.2008.pdf (308,3 KB)

ZR-B - Łódź

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Łódź
Odbędzie się 20 grudnia 2008

ZR-B - Nowielice

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Nowielice
Odbędzie się 20 grudnia 2008

ZR-B - Józefin

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Józefin
Odbędzie się 20 grudnia 2008

ZR-B - Jaszkowo

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Jaszkowo
Trwa od 19 grudnia 2008 do 21 grudnia 2008

ZR-B - Gajewniki

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Gajewniki
Trwa od 13 grudnia 2008 do 14 grudnia 2008

ZR-B - Leszno

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Leszno
Trwa od 13 grudnia 2008 do 14 grudnia 2008

ZR-B - Zbrosławice

Ranga: ZR-B
Dyscyplina: skoki
Miejsce: Zbrosławice
Trwa od 12 grudnia 2008 do 14 grudnia 2008