Dwie rozgrywki były potrzebne aby wyłonić medalistów w kategorii koni 6-letnich. Do walki o tytuł czempiona przystąpiły dwie pary. Jako pierwszy wystartował ogier FOCUS (OLD, Fidiy Of Colors – Calido I, hod. Małgorzata i Tomasz Siergiej), którego dosiadała jego właścicielka, Angelika Ojczenasz – para ta miała bezbłędny przejazd w czasie 43,98 s. Paweł Kaliciński na ogierze WILLIE (SP, Cola – Stalon, hod. Adam Sosnowski, wł. Paweł Kaliciński), zrezygnował po jednym będzie z kontynuowania przejazdu i zajął drugie miejsce. Do walki o 3 miejsce przystąpiło 8 par mających po 4 pkt. Z tej grupy najszybszy okazał się wałach LA VULKANO L (SP, Vulkan L- Marino, hod. i wł. Jan Ludwiczak), którego dosiadał Dawid Skiba.